ZIY-1099B-40W

产品应用范围及特点:

   

                                            

                                                      注意事项

 • 1、在使用本电源时,为确保LED安全请先接好LED输出端再接输入端然后再开电源。
  2、在电源额定功率内使用,注意LED电源的输出电流和电压的匹配性。
  3、装配灯具时,请勿大力挤压,避免元件的件变形和损伤。
  4、使用环境温度必须按照规格书要求。
  5、电源装配到灯具中后需要根据实际情况进行12小时以上的老化测试,以确保灯具产品质量。
  6、尽量避免电源中的电解电容外壳直接接触到灯具的外壳。
  7、所有的电源引线必须选用高温导线,且避免引线受到挤压。
  8、避免裸露引线和金属灯壳直接接触驱动器。